• hình ảnh

MIKE 21 – Mô hình 2 chiều của bờ biển và bờ

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

MIKE 21 cho đến nay là công cụ linh hoạt nhất để lập mô hình ven biển. Nếu bạn cần mô phỏng các quá trình vật lý, hóa học hoặc sinh học ở các khu vực ven biển hoặc biển, MIKE 21 có các công...

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

MIKE+ - Mô hình nước tích hợp

MIKE+ - Mô hình nước tích hợp

Giá: Liên hệ

Với MIKE+, bạn có thể tích hợp, lập mô hình và quản lý tất cả...

Chi tiết sản phẩm