Mike 3 - Mô phỏng mô hình dòng chảy bề mặt 3 chiều

  • hình ảnh

Mike 3 - Mô phỏng mô hình dòng chảy bề mặt 3 chiều

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Mike 3 là phần mềm lập mô hình 3 chiều cho biển và bờ biển MIKE 3 được xây dựng trên cùng công nghệ như MIKE 21 và là lựa chọn tốt nhất khi dự án yêu cầu phải lập mô hình 3 chiều. Nếu...

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

MIKE+ - Mô hình nước tích hợp

MIKE+ - Mô hình nước tích hợp

Giá: Liên hệ

Với MIKE+, bạn có thể tích hợp, lập mô hình và quản lý tất cả...

Chi tiết sản phẩm

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Nguyễn Văn Sơn

0967950338