MIKE 3

  • hình ảnh

Mô phỏng mô hình dòng chảy bề mặt 3 chiều Mike 3

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Lập mô hình 3 chiều cho biển và bờ biển MIKE 3 được xây dựng trên cùng công nghệ như MIKE 21 và là lựa chọn tốt nhất khi dự án yêu cầu phải lập mô hình 3 chiều. Nếu bạn đã quen với MIKE...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897