Phần mềm ARCADY

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

ARCADY - Phần mềm đánh giá sức chứa và sự trì hoãn vòng xuyến

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

ARCADY được sử dụng để đánh giá sức chứa và sự trì hoãn ở vòng xuyến. Nó có khả năng để dự báo thực tế tỷ lệ tai nạn giao thông, sức chứa và việc trì hoãn (cả hàng đợi và mặt hình học) cho...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897