Phần mềm ARTM VIEW

  • hình ảnh

ARTM VIEW

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Là một giao diện sử dụng cho mô hình ARTM, được xem là tiêu chuẩn mới cho mô hình hóa và tính toán về sự phát tán và lắng đọng của các vật liệu bức xạ trong không khí theo quy định của Luật hạt...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897