Bastian

  • hình ảnh

Bastian - Phần mềm cung cấp cơ sở dữ liệu về dữ liệu âm thanh

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Bastian là phần mềm để tính toán trong không khí và truyền tải âm thanh tác động giữa các phòng trong các tòa nhà và truyền tải âm thanh trong không khí từ bên ngoài. Các tính toán trong Bastian được dựa trên các bộ...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661