Phần mềm CadnaA

  • hình ảnh

Phần mềm dự đoán tác động của tiếng ồn trong môi trường CadnaA

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

CadnaA được phát triển bởi DataKustik, là phần mềm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tính toán, thể hiện, đánh giá và dự đoán tác động của tiếng ồn trong môi trường. Với khả năng ưu việt của mình, CadnaA có thể đáp ứng...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036