Phần mềm EcoRisk VIEW

  • hình ảnh

EcoRisk VIEW - Phần mềm đánh giá rủi ro sinh thái

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

EcoRisk VIEW là một chương trình đánh giá rủi ro sinh thái cao cấp toàn diện dựa trên nghị định thư US EPA SLERAP (Screening Level Ecological Risk Assessment Protocol).

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661