Phần mềm Emissions VIEW

  • hình ảnh

Emissions VIEW - Chương trình đánh giá rủi ro sinh thái cao cấp

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Emissions VIEW là một chương trình đánh giá rủi ro sinh thái cao cấp toàn diện dựa trên nghị định thư US EPA SLERAP (Screening Level Ecological Risk Assessment Protocol). EcoRisk view đánh giá toàn diện đa sinh thái đồng thời tính toán giá trị...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897