Phần mềm FETs-RT Web

  • hình ảnh

FETs-RT Web - Theo dõi, chứng minh sự tương quan giữa khí thải ô nhiễm từ các quá trình công nghiệp theo thời gian thực

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

FETs-RT Web là 1 dạng web dựa trên thời gian thực, chứng minh sự tương quan giữa khí thải ô nhiễm từ các quá trình công nghiệp và tác động về nồng độ của chúng. Sử dụng dữ liệu của dự báo khí tượng, dữ...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661