Phần mềm FETs-RT Web

  • hình ảnh

FETs-RT Web

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Là 1 dạng web dựa trên thời gian thực, chứng minh sự tương quan giữa khí thải ô nhiễm từ các quá trình công nghiệp và tác động về nồng độ của chúng. Sử dụng dữ liệu của dự báo khí tượng, dữ liệu thực...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897