FETs VIEW

FETs VIEW - Mô hình sự phát tán trong không khí tích hợp mô hình phát tán hóa chất

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

FETs VIEW là một hệ thống mô hình sự phát tán trong không khí tích hợp với các mô hình phân tán hóa chất trong không khí như AERMOD (hoặc CALPUFF) để tạo nên một hệ thống có khả năng kiểm kê cấp độ phát...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661