Phần mềm MOVA

  • hình ảnh

MOVA - Hệ thống giám sát tín hiệu đèn giao thông

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

MOVA là hệ thống giám sát tín hiệu đèn giao thông ở những nút giao thông. Nó chuyển đổi thông minh giữa cách trì hoãn thấp nhất và lưu lượng tối đa, phụ thuộc vào yêu cầu giao thông. Hiện nay ở Anh đang cân...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036