Phần mềm PERS (Xem lại Môi trường Đi bộ)

  • hình ảnh
  • hình ảnh

PERS - Phần mềm Xem lại Môi trường đi bộ

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

PERS (Phần mềm Xem lại Môi trường Đi bộ) là ứng dụng phần mềm mới và động để đánh giá chất lượng của môi trường cho phần dành để đi bộ. PERS có thể hộ trợ đưa ra các cơ hội để cải thiện đường...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036