CIC PLANNING

  • hình ảnh

Phần mềm Quản lý Dự Án - CIC PLANNING

Giá: Theo dự án
Tính năng cơ bản:

Quản lý điều hành thực hiện các dự án, theo dõi tiến độ thi công, xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục của từng dự án.

Liên hệ
Đăng ký mua