CIC PLANNING

  • hình ảnh

CIC PLANNING - Phần mềm Quản lý Dự Án

Giá: Theo dự án
Giới thiệu:

CIC PLANNING là phần mềm quản lý điều hành thực hiện các dự án, theo dõi tiến độ thi công, xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục của từng dự án.

Liên hệ
Đăng ký mua