Synergi Life - Phần mềm quản lý rủi ro và QHSE

  • hình ảnh

Phần mềm quản lý rủi ro và QHSE- Synergi Life

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Synergi Life là một giải pháp dành cho các doanh nghiệp để quản lý rủi ro và QHSE. Phần mềm bao gồm rất nhiều các tiến trình công việc như báo cáo, phân tích, hành động khắc phục, thông tin liên lạc, chia sẻ kinh...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897