Phần mềm quy hoạch giao thông PTV VISUM

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Phần mềm quy hoạch giao thông PTV VISUM

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

PTV VISUM 15 Phần mềm phân tích, dự báo, lập phương án quy hoạch giao thông đô thị. Visum 15 là phần mềm hàng đầu thế giới để mô hình hóa mạng lưới giao thông. Được thiết kế để phân tích đa phương thức,...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897