Phần mềm SCOOT

  • hình ảnh
  • hình ảnh

SCOOT - Hệ thống giám sát giao thông

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

SCOOT là hệ thống giám sát giao thông, nó kiểm soát tín hiệu trong mạng lưới các nút giao thông; thích ứng và phản ứng tự động tới những nơi giao thông bất thường, tạo hiệu quả đặt biệt trong các khu vục các luồng...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036