Phần mềm tối ưu hóa đèn tín hiệu tại nút giao thông OSCADY PRO

  • hình ảnh

OSCADY PRO - Chương trình tối ưu tín hiệu giao thông theo từng giai đoạn

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

OSCADY PRO là chương trình tối ưu tín hiệu giao thông theo từng giai đoạn. Phần mềm tạo ra việc sử dụng một số kỹ thuật tối ưu hóa độc đáo để tạo ra một mảng cam kết tốt nhất có thể và thời gian...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661