TRANSYT - Phần mềm tối ưu hóa mạng lưới giao thông

  • hình ảnh

TRANSYT - Phần mềm tối ưu hóa mạng lưới giao thông

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

TRANSYT là giải pháp để thiết kế, mô hình và nghiên cứu năng lực giao thông tại các nút giao riêng biệt cho tới cả mạng lưới phức tạp. TRANSYT có thể nhanh chóng đánh giá được sự thực thi của một nút giao riêng...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036