Phần mềm mô hình hóa Incident Analyst

  • hình ảnh

Phần mềm mô hình hóa INCIDENT ANALYST (Hãng EHS)

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Phát thải ngẫu nhiên Phần mềm mô hình hoá cho Chuyên gia phân tích sự cố BREEZE® của EHS kết hợp một bộ các mô hình phân tán khí độc tiêu chuẩn công nghiệp mật độ vừa và dày đặc nhằm dự đoán nồng độ hoá...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661