Phần mềm PHAROS

  • hình ảnh

PHAROS - Mô hình tính toán sự chuyển động sóng cộng hưởng

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Mô hình sóng Pharos được sử dụng để tính toán sự chuyển động sóng cộng hưởng ở các bến cảng. Mô hình này đã được áp dụng trong một loạt các dự án nghiên cứu và kỹ thuật trên toàn thế giới. Biện pháp thi...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897