Phần mềm MAAP & iMAAP (Quản lý tai nạn giao thông)

  • hình ảnh
  • hình ảnh

MAAP & iMAAP

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

MAAP là một gói phân tích và báo cáo tinh vi và tổng thể, một sản phẩm phần mềm TRL đã được cung cấp cả ở Anh và trên toàn thế giới kể từ năm 1980. Được sử dụng bởi chính quyền địa phương ở...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036