Phần mềm PROBED

  • hình ảnh

PROBED - Công cụ thiết kế bảo vệ móng

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Công cụ thiết kế bảo vệ móng PROBED PROBED là một chương trình mang tính linh hoạt và thân thiện cho việc tính toán bảo vệ đáy và bao bọc đường ống do tác động của sự kết hợp của dòng chảy và sóng liện...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897