• hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

PyroSim - Phần mềm mô phỏng cháy

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

PyroSim - Lập mô hình mô phỏng hoạt động cháy ở dạng 3D chi tiết và nhanh chóng, nâng cao khả năng phân tích phòng cháy chữa cháy

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Mai Hồng Sơn

0396619168