Phần mềm RADIA

  • hình ảnh

RADIA - Mô phỏng, phân tích và đánh giá tác động của sóng điện từ tới môi trường

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Phần mềm đánh giá ô nhiễm điện từ do điện thoại di động và các thiết bị khác có thể ảnh hưởng có đối với: tác động môi trường, kỹ thuật môi trường, kiểm toán môi trường và quản lý môi trường nói chung.

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661