RISK ANALYST

  • hình ảnh

RISK ANALYST - Mô hình đánh giá rủi ro sức khoẻ con người và hệ sinh thái

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

BREEZE® Risk Analyst là hệ thống mô hình đánh giá rủi ro sức khoẻ con người và hệ sinh thái được thiết kế để tiến hành đánh giá đa chiều rủi ro sức khoẻ con người và mô hình đánh giá rủi ro hệ sinh...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036