Safeti Offshore

  • hình ảnh

Phương pháp đánh giá rủi ro Safeti Offshore

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Safeti Offshore cung cấp một cách tiếp cận tiêu chuẩn có cấu trúc và hệ thống dành cho việc tiến hành đánh giá định lượng rủi ro ngoài khơi. Nó cung cấp nhiều khả năng mạnh mẽ chính xác, linh hoạt và phong phú để...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661