Phần mềm SOBEK

  • hình ảnh

SOBEK

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Bộ mô hình 1D/2D toàn bộ cho giải pháp về nước. SOBEK là một bộ mô hình mạnh mẽ để dự báo lũ, tối ưu hóa hệ thống thoát nước, điều khiển hệ thống dẫn nước, thiết kế cống thoát nước cho dòng nước lũ,...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897