Phần mềm SOBEK

  • hình ảnh

SOBEK - Mô hình dự báo lũ, tối ưu hóa hệ thống thoát nước

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

SOBEK là một bộ mô hình mạnh mẽ để dự báo lũ, tối ưu hóa hệ thống thoát nước, điều khiển hệ thống dẫn nước, thiết kế cống thoát nước cho dòng nước lũ, hình thái sông, sự ngập mặn và chất lượng nước mặt....

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036