HVE Software - Tái tạo, mô phỏng và phân tích tai nạn xe cơ giới

  • hình ảnh

HVE Software - Tái tạo, mô phỏng và phân tích tai nạn xe cơ giới

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Phần mềm này được dùng để tái tạo va chạm xe cơ giới, phần mềm tái hiện tai nạn cho một hoặc nhiều xe va chạm. Mục đích là xác định tốc độ tác động và mức độ nghiêm trọng của tác động dựa trên...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897