Thiết bị giám sát ảnh hưởng chấn động và áp suất sóng không khí/ tiếng ồn của Instantel (Canada)

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị giám sát ảnh hưởng chấn động và áp suất sóng không khí/ tiếng ồn của Instantel (Canada)

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Từ năm 1982, Instantel, một bộ phận của Xmark Corporation và là thành viên của The Stanley Works, đã tạo được vị trí dẫn đầu cho lĩnh vực cung cấp các thiết bị đo đạc dao động phục vụ cho các ngành xây dựng, khai...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Mai Hồng Sơn

0396619168

Nguyễn Văn Sơn

0967950338