Thiết bị giám sát ảnh hưởng chấn động và áp suất sóng không khí/ tiếng ồn của Instantel (Canada)

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị giám sát ảnh hưởng chấn động và áp suất sóng không khí/ tiếng ồn của Instantel (Canada)

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Từ năm 1982, Instantel, một bộ phận của Xmark Corporation và là thành viên của The Stanley Works, đã tạo được vị trí dẫn đầu cho lĩnh vực cung cấp các thiết bị đo đạc dao động phục vụ cho các ngành xây dựng, khai...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Đặng Văn Túc

0974541023

Nguyễn Văn Sơn

0967950338