Thiết bị thí nghiệm nén ngang

  • hình ảnh

Studio Prof Marchetti- Thiết bị thí nghiệm nén ngang (DMT)

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Thí nghiệm nén ngang Flat Dilatometer Test (DMT) được phát triển lần đầu tiên tại Italia bởi Giáo sư Marchetti vào giữa những năm 70 và hiện đang được sử dụng tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Mai Hồng Sơn

0396619168

Nguyễn Văn Sơn

0967950338