Thiết bị thí nghiệm nén 3 trục

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị thí nghiệm nén 3 trục

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Các thiết bị địa kỹ thuật phòng thí nghiệm thực hiện các thí nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đất, đá trong phòng.

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Mai Hồng Sơn

0396619168