Tìm hiểu về openBIM

17/08/2020

Lượt xem 68

openBIM chưa được biết đến hoặc chưa được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Vậy nó là gì? Có những lợi ích gì và có thể áp dụng như thế nào vào các dự án xây dựng?

 

openBIM được phát triển bởi buildingSmart, hiểu một cách nôm là là làm việc với BIM trên tiêu chuẩn mở, dữ liệu được cấu trúc khoa học giúp quản lý dễ dàng, và không phụ thuộc vào bất cứ phần mềm hay hãng phần mềm nào.

openBIM đã được chứng minh khả năng áp dụng thực tế của nó ở nhiều nơi trên thế giới, được công nhận qua ISO 16739-1.

openBIM là một tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu giữa các bên, giúp đảm bảo nguyên tắc Single Source of Truth (SSoT), người kiểm duyệt thông tin không thể tác động làm thay đổi thông tin nếu không phải là tác giả thông tin đó, họ cũng không cần cài đặt nhiều phần mềm để xem thông tin công trình mà chỉ cần một phần mềm xem IFC miễn phí như BIMcollab ZOOM là đã có thể truy cập được thông tin cần thiết.

Ngoài IFC, BCF (BIM Collaboration Format) cũng là một định dạng cực kỳ tiện lợi để áp dụng trong dự án cho việc quản lý các vấn đề và trao đổi qua lại giữa các bên. BIMcollab là một nền tảng quản lý trao đổi issue, phối hợp các bên theo tiêu chuẩn BCF, và họ làm rất tốt điều này. 

 

Nguồn: https://thao.work/f/openbim-l%C3%A0-g%C3%AC