CIC cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm mô hình hóa - đánh giá chất lượng nước Delft3D  cho Viện nghiên cứu hạt nhân của Viện năng lượng nguyên tử VN

CIC cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm mô hình hóa đánh giá chất lượng...

06/07/2020

20/05/2020 vừa qua, CIC đã cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm mô hình hóa đánh giá...

CIC cung cấp và đào tạo phần mềm PIPENET cho công ty Thăng Long

CIC cung cấp và đào tạo phần mềm PIPENET cho công ty Thăng Long

19/06/2020

Ngày 16/05/2020, tại Chi nhánh Công ty TNHH BCA Thăng Long tại TP. HCM đã diễn ra khóa đào tạo...

CIC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020

CIC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020

25/05/2020

Ngày 22/05/2020 vừa qua, Công ty CP Công nghệ Tư vấn CIC đã long trọng tổ chức Chương trình...

CIC cung cấp và hướng dẫn sử dụng Phần mềm SAP2000 cho Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam

CIC cung cấp và hướng dẫn sử dụng Phần mềm SAP2000 cho Tổng Công ty CP Dịch vụ...

10/05/2020

CIC tiến hành cung cấp và hướng dẫn sử dụng Phần mềm SAP2000 cho Tổng Công ty CP Dịch vụ...

Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tâm giữ chức vụ  Phó giám đốc Trung tâm phân phối phần mềm nhập khẩu trong xây dựng

Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tâm giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm phân phối phần mềm...

06/03/2020

Ngày 05/03/2020, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ và tư vấn CIC đã ra quyết định bổ nhiệm...

Cung cấp phần mềm SAP2000 v22, CSIxRevit cho PORTCOAST

Cung cấp phần mềm SAP2000 v22, CSIxRevit cho PORTCOAST

04/03/2020

Ngày 02-03-2020, Công ty Cổ phần công nghệ và tư vấn CIC ký hợp đồng cung cấp phần mềm SAP2000,...

 Nghiệm thu Thiết bị theo dõi chuyển động mắt: ETVision system

Nghiệm thu Thiết bị theo dõi chuyển động mắt: ETVision system

11/02/2020

Ngày 5/2/2020 vừa qua, Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC đã hoàn thành bàn giao nghiệm thu...

Tổng kết 2019 vững mạnh, hướng tới 2020 đột phá

Tổng kết 2019 vững mạnh, hướng tới 2020 đột phá

14/01/2020

Ngày 10/01/2020 vừa qua, tại tầng 6 tòa nhà CIC CDC Bộ xây dựng, tập thể Công ty CP...