4D BIM: Nó có nghĩa là gì, các công ty xây dựng sẽ tham gia như thế nào?

04/11/2021

Lượt xem 492

Mô hình hóa thông tin công trình 4D (BIM) là quá trình sử dụng mô hình 3D, kết hợp với thông tin liên quan đến thời gian và tiến độ, để tạo ra một chuỗi xây dựng ảo. Nói một cách đơn giản, mô hình 3D + thông tin thời gian = 4D.

Mô hình 4D là mô phỏng các hoạt động xây dựng. Hầu hết các dạng mô hình 4D hiện đại đều sử dụng phần mềm 4D cụ thể và trong phần mềm này, thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm, thiết kế được kết hợp.

Các mô hình 4D kết hợp này sau đó được các nhà thầu và chủ đầu tư sử dụng để giúp lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng các dự án một cách trực quan. Cuối cùng, 4D cho phép các doanh nghiệp điều phối nguồn lực, cải thiện giao tiếp và đưa ra các quyết định sáng suốt trong suốt vòng đời của dự án.

Mặc dù thuật ngữ này đã được sử dụng rộng rãi và được công nhận trong ngành xây dựng trong hơn một thập kỷ, nhưng nó thường bị nhầm lẫn là một từ thông dụng hoặc một khái niệm “quá công nghệ”, dẫn đến vô số cơ hội bị bỏ lỡ. Do đó, điều quan trọng là ta phải có một cách tiếp cận nhất quán đối với 4D BIM và chia sẻ phương pháp hay nhất để khai thác giá trị thực và tiềm năng của nó.

Mặc dù một số nhóm thiết kế dự án đang sử dụng thành công BIM 4D để tối ưu hóa việc phân phối dự án trong các tài sản hoạt động (chẳng hạn như sân bay và nhà ga), có thể nói rằng - hiện tại - 4D được các nhà thầu sử dụng phổ biến nhất để giành được dự án. Mặc dù vậy, điều này thường vì lợi ích riêng của họ và tùy thuộc vào từng dự án.

 

Vấn đề

Vì vậy, vấn đề là gì để cá doanh nghiệp có thể đưa BIM 4D vào các dự án của mình.

Một cách đơn giản nhưng hiệu quả để tối ưu hóa lợi ích của 4D BIM là đề ra chiến lược 4D rõ ràng, có cấu trúc và có mục đích ngay từ đầu dự án. Sự thay đổi nhỏ này không chỉ giúp thúc đẩy thay đổi đáng để trong ngành công nghiệp xây dựng mà còn giúp thiết lập một quy trình có tuần tự và giúp khuyến khích các đội nhóm dự án trấn an khách hàng về các bước thực hiện. Đổi lại, cách tiếp cận này sẽ giúp tăng cường niềm tin cho các bên liên quan.

Theo quan điểm của chúng tôi, việc tiêu chuẩn hóa là điều cần thiết để tối đa hóa tiềm năng đầy đủ của 4D.

 

Cần những gì?

Tiêu chuẩn, quy trình, định nghĩa

Một dạng danh sách mua sắm sẽ cung cấp cho khách hàng, nhà thầu, nhà cung cấp và nhà thiết kế để chỉ định những kết quả họ muốn nhận được từ việc áp dụng 4D.

Ví dụ về các trường hợp sử dụng bao gồm:

 1. Các giai đoạn lập kế hoạch / thiết kế ban đầu.
 2. Hỗ trợ mua sắm.
 3. Thẩm định trước khi xây dựng.
 4. Điều phối chuỗi cung ứng và quản lý giao diện.
 5. Sức khỏe và an toàn, lập kế hoạch, giao tiếp, giới thiệu trang web.
 6. Theo dõi và báo cáo tiến độ.
 7. Quản lý công việc và thay đổi.
 8. Nắm bắt và chia sẻ kinh nghiệm.
 9. Phá dỡ, bảo trì và sử dụng.
 10. Tất cả những điều trên…

 

Mẫu 4DCG EIR

Tổng quan về 4DCG EIR

Tập đoàn Xây dựng 4D (4DCG) là một cơ quan độc lập trong ngành. 4DCG đã phát triển Yêu cầu thông tin trao đổi 4D miễn phí (EIR) để giúp các tổ chức áp dụng 4D một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tài liệu có thể được sử dụng bởi các bên chỉ định hoặc các bên được chỉ định, những người này có thể là chủ sở hữu, nhà thầu, nhà tư vấn hoặc nhà thầu phụ. Các nhóm dự án được khuyến khích sửa đổi tài liệu để đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ và chia sẻ bất kỳ cập nhật và đề xuất nào với 4DCG (info@4d.construction ).

Tài liệu EIR bắt đầu bằng cách xác định mục đích của việc sử dụng lập kế hoạch 4D. Khi mục đích đã được xác định, các tài liệu chỉ rõ đầu vào và đầu ra mà mỗi bên cần cung cấp.

Ví dụ về đầu vào và đầu ra được đưa vào mẫu dựa trên kinh nghiệm của các thành viên trong 4DCG. Cũng cần nêu rõ bên nào đang phân phối đầu vào hoặc đầu ra, yêu cầu ở định dạng nào và tần suất cập nhật. Ví dụ về các mục được đề cập trong mẫu bao gồm:

 • Cung cấp mô hình 3D.
 • Cung cấp các thông tin khác cần thiết để phát triển mô hình 4D.
 • Cung cấp lịch trình.
 • Cung cấp phần mềm.
 • Các nguồn lực để phát triển và xem xét các kết quả đầu ra.
 • Lợi ích và mục đích của việc áp dụng 4D.
 • Các kết quả mong đợi.
 • Các loại đầu ra dự kiến.
 • Kế hoạch thực thi 4D BIM.
 • Yêu cầu của mô hình 4D.
 • Việc sử dụng 4D thông qua các giai đoạn / giai đoạn khác nhau của dự án.
 • Quá trình phát triển 4D.
 • Các hội thảo 4D sẽ được sử dụng như thế nào.
 • Các yêu cầu kỹ thuật về phần mềm và phần cứng.

Lợi ích của việc áp dụng 4D EIR rất đơn giản. Các nhóm dự án sẽ giảm thiểu nỗ lực lãng phí bằng cách tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng. 4D EIR cũng giúp các nhóm bắt đầu 4D trong dự án của họ một cách nhanh chóng và tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng tiêu chuẩn 4DCG làm điểm khởi đầu.