ALLPLAN BRIDGE PRESTRESSING

29/03/2022

Lượt xem 27

Allplan Bridge Prestressing là giải pháp mạnh mẽ cho việc mô hình tham số bốn chiều của công trình cầu. Phần mềm hỗ trợ các kỹ sư trong tất cả các giai đoạn lập kế hoạch, từ lên ý tưởng ban đầu đến thực hiện kế hoạch thực thi. Mô tả tham số của mô hình cầu với cáp dự ứng lực nâng khả năng sử dụng lên một tầm cao mới và cho phép các kỹ sư làm việc linh hoạt và nhanh chóng.

 

ĐƠN GIẢN TRONG TẠO DỰNG MÔ HÌNH 3D

Allplan Bridge Prestressing giúp dễ dàng mô hình hóa nhiều loại ứng suất trước: với liên kết tức thời hoặc sau đó, bên trong và bên ngoài, dọc, ngang và dọc, cũng như với hình học phi tiêu chuẩn.

Dựa trên các điểm 3D do người dùng xác định, chương trình tự động tạo ra dạng hình học của tendon dọc theo cấu trúc cầu. Mỗi điểm 3D Tendon được xác định bởi vị trí dọc theo trục và vị trí trong mặt cắt liên quan đến một điểm tham chiếu. Ngoài ra, góc hướng và bán kính cong của tendon có thể được chỉ định ở mỗi điểm. Các tham số chọn lọc có thể được định nghĩa là biến. Khi tính toán hình học chi tiết của các tendon, chương trình sẽ tự động xác định các giá trị này, sử dụng một thuật toán thông minh giúp giảm thiểu tổn thất ma sát trong quá trình căng thẳng. Một lưới điểm đặc biệt có sẵn trong mặt cắt để dễ dàng xác định vị trí của tendon trong mặt phẳng mặt cắt. Lưới điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc sao chép và phản chiếu của đường tendon theo hướng dọc và ngang.

QUẢN LÝ THAY ĐỔI TRONG THIẾT KẾ

Allplan Bridge Prestressing giúp bạn quản lý những thay đổi không thể tránh khỏi xảy ra trong quá trình thiết kế. Mô tả mô hình tham số là cơ sở lý tưởng để điều chỉnh các thay đổi thiết kế. Các modifica được kết hợp tại nguồn gốc của chúng và tất cả các thành viên được liên kết khác sẽ được cập nhật tự động. Ví dụ, nếu trục đường thay đổi hình học của tendon ứng suất trước sẽ được điều chỉnh. Nếu chỉ một thành viên cấu trúc nhất định được sửa đổi thì chỉ các phần tử được liên kết trực tiếp sẽ được tính toán lại.

LẬP KẾ HOẠCH

Trình tự ứng suất có thể được xác định cho từng tendon được chỉ định trong mô hình. Nhấn mạnh, trượt nêm và thả là những hành động có sẵn. Những hành động này được thực hiện ở đầu tendon, cuối hoặc ở cả hai bên cùng một lúc. Để tối ưu hóa việc quản lý căng thẳng tendon, các chuỗi hành động căng thẳng được lưu trữ dưới tên "nhóm căng thẳng". Các tendon được chỉ định cho nhóm tương ứng thông qua Kéo & Thả, và tự động được căng theo định nghĩa nhóm. Ngoài ra, các giá trị có thể được điều chỉnh riêng cho từng đường tendon.

MỤC LỤC 3D CHO

MÔ HÌNH TENDON

Allplan Bridge cung cấp một số quy trình làm việc mô hình hóa hình học của tendon và giúp dễ dàng mô hình hóa nhiều loại ứng suất trước: với liên kết tức thì hoặc sau đó, bên trong và bên ngoài, dọc, ngang và dọc, cũng như với hình học phi tiêu chuẩn. Một cách tiếp cận mới đã được phát triển cho phép xác định hình dạng tendon nhất định thậm chí còn dễ dàng hơn: người dùng xác định các điểm tendon 3D (các điểm giao nhau tiếp tuyến) xác định các tiếp tuyến của tendon trong không gian 3D đại diện cho cơ sở để tính toán hình học của tendon bằng cách sử dụng bán kính cong đã cho.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

 

 

Các chuyên gia thiết kế cầu của ALLPLAN có hơn 30 năm kinh nghiệm hỗ trợ các kỹ sư trên toàn thế giới.

Khách hàng của ALLPLAN có thể được hưởng lợi từ việc các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn,đào tạo và hỗ trợ toàn diện.