Bentley tổ chức Chuỗi hội thảo trực tuyến về hạ tầng giao thông dành cho các nước Đông Nam Á

20/07/2020

Lượt xem 20

Hội thảo trực tuyến về hạ tầng giao thông dành cho các nước đông nam á đưa ra các bài thuyết trình đầy đủ thông tin với các sản phẩm và chuyên gia hàng đầu của hãng BENTLEY nhằm giúp cho các bạn có thể khám phá nhưng kỹ thuật mới để luôn cập nhật nhưng giải pháp hàng đầu trong ngành hạ tầng giao thông và luôn đi đầu trong công nghệ thiết kế hạ tầng giao thông. Người tham gia sẽ nhận được nhưng ý tưởng sáng tạo, quy trình và những bài học thực tiến tốt nhất, đồng thời được trải nghiệm những tiến bộ trong việc đẩy nhanh tiến độ với giải pháp của BENTLEY cho các dự án giao.

Hội thảo được trình bày hai ngày mỗi tuần, qua 3 modules, trong khoảng thời gian bảy tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 4 tháng 9. Hai phiên được trình bày mỗi ngày. Bạn có thể đăng ký cho mỗi phiên bất kỳ hoặc tất cả các phiên trong tuần.

Sử dụng link sau để đăng ký và đọc thêm thông tin về hội thảo của Module 1: Đăng ký tham gia hội thảo
Hội nghị trực tuyến của Bentley được đăng ký tham gia hoàn toàn miễn phí!

 

CÁC PHIÊN CỦA HỘI THẢO CỦA MODULE 1

TUẦN 1 | NGÀY 1
Thứ 3 | 21 Tháng bảy 2020
11:00am - 12:00pm | Điểm mới về giải pháp hạ tầng giao thông của Bentley
Người trình bày: Maylen Yee
1:30pm - 2:30pm | BIM nâng cao thông qua Digital Twins
Người trình bày: Jimmy Lau

 

TUẦN 1 | Ngày 2
Thứ 6 | 24 Tháng bảy 2020
11:00am - 12:00pm | Chuyển đổi kỹ thuật số vơi OpenRoads Designer
Người trình bày: Fernando Mabini  
1:30pm - 2:30pm | OpenRail  Designer: Thêm giá trị cho dự án Đường Sắt
Người trình bày: Cornelius Ng

 

TUẦN 2 | Ngày 1
TuesNgày | 28 Tháng bảy 2020
11:00am - 12:00pm |PP mô hình vật lý cho phương pháp đúc hẫng cân bằng
Người trình bày: Yujin lee
1:30pm - 2:30pm | Mô hình thực tế ảo trong thiết kế hạ tầng giao thông
Người trình bày: Maylen Yee

 

CÁC PHIÊN CỦA HỘI THẢO CỦA MODULE 2 (SẮP TỚI)

TUẦN 3 | Ngày 1
Thứ 3 | 4 Tháng tám 2020
11:00am - 12:00pm | Tạo Thiết kế concept trong một vài phút
Người trình bày: Aidil Fitriansyah
1:30pm - 2:30pm | Phân tích và thiết kế RM Bridge trên mô hình vật lý
Người trình bày: Yujin Lee

 

TUẦN 3 | Ngày 2
Thứ 6 | 7 Tháng tám 2020
11:00am - 12:00pm | Cơ bản về Templates và Mô hình đường đồng mức
Người trình bày: Fernando Mabini
1:30pm - 2:30pm | Khai thác sức mạnh của hình học trong hạ tầng
Người trình bày: Cornelius Ng

 

TUẦN 4 | Ngày 1
TuesNgày | 11 August 2020
11:00am - 12:00pm | Giới thiệu về PM khảo sát OpenRoads Designer Survey
Người trình bày: Jimmy Lau
1:30pm - 2:30pm | Thiết kế và mô hình quy hoạch sử dụng OpenSite Designer
Người trình bày: Aidil Fitriansyah

 

TUẦN 4 | Ngày 2
Thứ 6 | 14 Tháng tám 2020
11:00am - 12:00pm | Mô hình tuyến hầm
Người trình bày: Cornelius Ng 
1:30pm - 2:30pm | Phân tích dầm PSC dựa trên mô hình vật lý sử dụng LEAP
Người trình bày: Yujin Lee

 

CÁC PHIÊN CỦA HỘI THẢO CỦA MODULE 3 (SẮP TỚI)

TUẦN 5 | Ngày 1
TuesNgày | 18 August 2020
11:00am - 12:00pm | Thoát nước hiệu quả bằng PM của BENTLEY
Người trình bày: Koey Lai
1:30pm - 2:30pm | Các cách mô hình thiết kế cầu nhanh
Người trình bày: Maylee Yee

 

TUẦN 5 | Ngày 2
Thứ 6 | 21 Tháng tám 2020
11:00am - 12:00pm | Tạo trắc ngang, trắc dọc và xuất hồ sơ ĐƯỜNG
Người trình bày: Cornelius Ng 
1:30pm - 2:30pm | Mô hình cầu tuỳ chỉnh bằng sử dụng tham biến và chức năng
Người trình bày: Yujin Lee

 

TUẦN 6 | Ngày 1
Thứ 3 | 25 Tháng tám 2020
11:00am - 12:00pm | Tạo mố trụ tuỳ biến sử dụng các tính năng đặc biệt

Người trình bày: Yujin Lee
1:30pm - 2:30pm | Tích hợp nhiều không gian làm việc trong 1 môi trường chung
Người trình bày: Koey Lai

 

TUẦN 6 | Ngày 2
Thứ 6 | 28 August 2020
11:00am - 12:00pm | Tích hợp dữ liệu địa kỹ thuật trong OpenRoads Designer
Người trình bày: Fernando Mabini 
1:30pm - 2:30pm | Phân tích địa kỹ thuật (PLAXIS và SoilVision)
Người trình bày: Dr. William Cheang

 

TUẦN 7 | Ngày 1
Thứ 3 | 1 Tháng chín 2020
11:00am - 12:00pm | Trực quan hoá trong thiết kế hạ tầng giao thông
Người trình bày: Paul Yue
1:30pm - 2:30pm | Đánh giá mô hình trong Digital Twin
Người trình bày: Jimmy Lau

 

TUẦN 7 | Ngày 2
FriNgày | 4 September 2020
11:00am - 12:00pm | Bàn giao mô hình 3D
Người trình bày: Jimmy Lau
1:30pm - 2:30pm | Quản lý dự án hạ tầng giao thông với Projectwises
Người trình bày: Paul Yue