Bộ Video giới thiệu các tính năng chính của CSiXCAD

12/01/2021

Lượt xem 70

CSI vừa phát hành loạt videos tiêu điểm cho công cụ CSiXCAD, nêu bật các tính năng và khả năng của phần mềm.

CSiXCAD là một phần mềm nhúng của hãng CSI chạy trên nền tảng AutoCAD hoặc BricsCAD, CSiXCAD giúp người dùng tạo lập và quản lý bản vẽ kết cấu công trình trong AutoCAD và BricsCAD, kiểm soát sự thay đổi kết cấu khi có chỉnh sửa từ trong phần mềm ETABS hoặc SAP2000 giúp cho bản vẽ kết cấu được đồng bộ trong quá trình thiết kế và hiệu chỉnh. 

CSiXCAD duy trì mô hình BIM hoàn chỉnh trong phần mềm CAD và có thể tạo sơ đồ mặt bằng, mặt đứng và mô hình 3D. Ngoài ra, với các mô hình được thiết kế trong ETABS, CSiXCAD có thể tạo ra thống kê dầm và cột, cao độ cốt thép dầm, mặt bằng cốt thép tường vách, cao độ cốt thép tường vách và mặt bằng cốt thép sàn

Dưới đây là một số Videos giới thiệu tính năng và khả năng của CSiXCAD:

Phần 1

Nhập mô hình từ ETABS sử dụng CSiXCAD và lựa chọn  tạo ra bản vẽ tổng thể mặt bằng, mặt đứng. 

 

Phần 2

Tạo và tự động cập nhật bản vẽ kết cấu và hiệu chỉnh cốt thép.

 

 

Phần 3

Các lựa chọn lưới trục, Grid options, hiệu chỉnh kích thước và công cụ gán nhãn dầm/cột.

 

 

Phần 4

Tạo các bản vẽ kết cấu, thống kê cốt thép và tự động cập nhật kết quả thiết kế trong ETABS lên bản vẽ.