Nội dung chính

  Bộ Xây dựng lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Thông tư Kiểm kê khí nhà kính ngành Xây dựng

  25/06/2024

  Lượt xem 98

  Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình, quy định kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành Xây dựng. Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC xin giới thiệu toàn văn của Dự thảo thông tư này.

  Phạm vi kiểm kê khí nhà kính ngành xây dựng

  Trong Dự thảo thông tư hướng dẫn quy trình, quy định kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành Xây dựng, chương số 2 về Kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính cấp ngành đã cho biết phạm vi kiểm kê Khí nhà kính cấp ngành như sau:

  • Kiểm kê KNK ngành Xây dựng cho các hoạt động sau: Sản xuất VLXD: xi măng, kính, vôi, VLXD khác (sứ vệ sinh, gạch ốp lát, gạch ngói đất sét nung); Công trình xây dựng.
  • Dự thảo cũng cho biết, Nguồn phát thải KNK từ sản xuất VLXD bao gồm: phát thải từ s dụng nhiên liệu cho quá trình đốt; sử dụng điện lưới và nung nguyên liệu có chứa gốc cacbonat (-CO3); Nguồn phát thải KNK từ công trình xây dựng bao gồm: phát thải từ sử dụng nhiên liệu cho quá trình đốt; sử dụng điện lưới và sử dụng thiết bị và hệ thống làm mát (điều hoà, tủ lạnh, tủ đông, chiller, bơm nhiệt…).
  • Thời gian thu thập số liệu hoạt động: từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của giai đoạn kiểm kê.
  • Loại KNK được kiểm kê: CO2, CH4, N2O, HFCs.

  Xây dựng báo cáo Kiểm kê KNK cấp ngành

  Việc Xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp ngành được quy định tại điều 15 chương 2 của dự thảo. Cụ thể là:

  Kiểm kê KNK ngành Xây dựng cho các hoạt động sau: Sản xuất VLXD: xi măng, kính, vôi, VLXD khác (sứ vệ sinh, gạch ốp lát, gạch ngói đất sét nung); Công trình xây dựng.

  Về Nguồn phát thải KNK từ sản xuất VLXD bao gồm: phát thải từ s dụng nhiên liệu cho quá trình đốt; sử dụng điện lưới và nung nguyên liệu có chứa gốc cacbonat (-CO3);

  Về Nguồn phát thải KNK từ công trình xây dựng bao gồm: phát thải từ sử dụng nhiên liệu cho quá trình đốt; sử dụng điện lưới và sử dụng thiết bị và hệ thống làm mát (điều hoà, tủ lạnh, tủ đông, chiller, bơm nhiệt…).

  Thời gian thu thập số liệu hoạt động: từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của giai đoạn kiểm kê.

  Loại KNK được kiểm kê: CO2, CH4, N2O, HFCs.

  Quy định về quy trình kiểm kê khí nhà kính

  Về Quy trình kiểm kê KNK, dự thảo nêu tại điều 5 chương 1. Theo đó, sẽ có 10 bước để thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Cụ thể là:

  1. Xác định phạm vi kiểm kê KNK;

  2. Xác định phương pháp thu thập số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê KNK;

  3. Thu thập số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê KNK;

  4. Lựa chọn hệ số trong tính toán phát thải KNK;

  5. Tính toán kết quả kiểm kê KNK;

  6. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng kiểm kê KNK;

  7. Đánh giá độ không chắc chắn kết quả kiểm kê KNK;

  8. Tính toán lại kết quả kiểm kê KNK;

  9. Xây dựng báo cáo kiểm kê KNK;

  10. Thẩm định báo cáo kiểm kê KNK

  Xin kính mời bạn đọc xem toàn văn và góp ý cho dự thảo tại đây

  Hiện nay, Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC đang tư vấn cho nhiều đơn vị ngành thép, xi măng, vật liệu xây dựng, đơn vị nào quan tâm thì vui lòng liên hệ hotline: 0866.059.659