CÁC ĐIỂM NỔI BẬT VỀ HIỆU SUẤT ALLPLAN BRIDGE MODELER

11/03/2022

Lượt xem 13

Allplan Bridge Modeler là giải pháp mạnh mẽ cho mô hình tham số bốn chiều của cầu. Phần mềm hỗ trợ các kỹ sư trong tất cả các giai đoạn lập kế hoạch, từ ý tư ởng ban đầu đến kế hoạch thực hiện. Mô tả tham số của mô hình cầu nâng khả năng sử dụng lên một tầm cao mới và cho phép các kỹ sư làm việc linh hoạt và nhanh chóng.

 

 

 

TẠO MÔ HÌNH THAM SỐ DỄ DÀNG

Allplan Bridge Modeler đã được phát triển bởi các chuyên gia cầu được công nhận - nhóm Cơ sở hạ tầng Allplan tại Graz - và theo yêu cầu của các kỹ sư cầu. Mô tả mô hình tham số 3D xem xét cách bố trí đường, liên kết cầu và các mặt cắt ngang bắt buộc, giúp cấu hình mô hình nhanh chóng và hiệu quả. Có thể tạo dễ dàng các hình học phức tạp bao gồm căn chỉnh cong kép và tions chéo nhau với sự trợ giúp của các mục nhập và công thức chữ và số. Ví dụ: ngư ời dùng chỉ cần xác định một mặt cắt ngang điển hình và Allplan Bridge Modeler sẽ tính toán chính xác tất cả các biến thể mặt cắt ngang phù hợp với (các) bảng hoặc / và (các) công thức đã xác định. Không thể tạo mô hình cầu 3D hoàn chỉnh dễ dàng hoặc nhanh chóng hơn.

QUẢN LÝ THAY ĐỔI

Allplan Bridge Modeler giúp bạn quản lý những thay đổi không thể tránh khỏi xảy ra trong quá trình thiết kế. Mô tả mô hình tham số là cơ sở lý tưởng để điều chỉnh các thay đổi thiết kế. Các cation modifi chỉ được kết hợp tại nguồn gốc của chúng và tất cả các thành viên được liên kết khác sẽ được cập nhật tự động.

Ví dụ, nếu trục đường thay đổi hình dạng cầu hoàn chỉnh sẽ được điều chỉnh. Nếu chỉ một thành viên cấu trúc nhất định được sửa đổi thì chỉ các phần tử được liên kết trực tiếp sẽ được tính toán lại.

THƯ VIỆN ĐA DẠNG

Các đối tượng từ thư viện Allplan Engineering có thể được tham khảo trong Allplan Bridge Modeler để thêm các chi tiết khác như cột đèn hoặc thiết bị neo của các đường gân vào mô hình cầu. Để làm điều này, các điểm tham chiếu được xác định trong Allplan Bridge Modeler, sử dụng các biến dọc theo cây cầu. Các điểm này được liên kết với đối tượng trong thư viện Allplan bằng tên tươ ng ứng. Khi mô hình tham số được chuyển đến Allplan Engineering, các đối tượng tương ứng đư ợc định vị tại các điểm tham chiếu này. Vị trí của các đối tượng này được tự động điều chỉnh bất cứ khi nào mô hình được cập nhật.

TRAO ĐỔI DỮ LIỆU

Dễ dàng đạt được việc tích hợp dữ liệu đường được sử dụng để điều chỉnh đường / cầu thông qua nền tảng BIM mở Allplan Bimplus của ALLPLAN. Kỹ sư cầu chỉ phải tiếp thu dữ liệu đường và có thể bắt đầu ngay việc thiết kế cầu. Để hỗ trợ kỹ sư tối ưu hơn, mô hình cầu có thể dễ dàng được chuyển sang phần mềm phân tích (chẳng hạn như RM Bridge của Bentley®) để tính toán kết cấu. Sau khi hoàn thành thiết kế, mô hình tham số có thể đư ợc chuyển trong Allplan Engineering để hoàn thành các bản vẽ gia cường và ứng suất trước.

TỐI ƯU HÓA TỐC ĐỘ LÀM VIỆC

So với phần mềm CAD kỹ thuật cơ khí hoặc phác thảo 2D truyền thống, làm việc với Allplan Bridge Modeler rất thuận tiện và đặc biệt phù hợp với yêu cầu của kỹ sư cầu nối. Điều này dẫn đến việc tối ưu hóa tốc độ làm việc. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng Allplan Bridge Modeler trên nhiều màn hình cùng một lúc. Allplan Bridge Modeler tự động điều chỉnh giao diện người dùng của mình theo kích thư ớc và độ phân giải màn hình và lý

tưởng để sử dụng trong các màn hình có độ phân giải cao mạnh mẽ (4D / UHD với 3840x2160 pixel và hơ n thế nữa).

CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG MINH

Allplan Bridge Modeler đư ợc hưởng lợi từ cơ sở dữ liệu tích hợp liên tục ghi nhật ký các sửa đổi khi dự án tiến triển. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho các dự án có thời gian thiết kế dài bằng cách đảm bảo dữ liệu dự án đư ợc cung cấp an toàn trong suốt thời gian của dự án.

SỰ HỢP TÁC CỦA BÊN THỨ 3

Trong Allplan Bridge Modeler, bạn có thể lập bản đồ quá trình xây dựng trong mô hình 4D. Kế hoạch kết cấu trước tiên được chia thành nhiều giai đoạn xây dựng và sau đó là các nhiệm vụ riêng lẻ như đông cứng bê tông, căng gân hoặc kích hoạt trọng lư ợng bản thân. Các thành phần tương ứng được gán tương tác cho các nhiệm vụ. Theo cách này, chiều thời gian được liên kết với cấu trúc cấu trúc. Với thông tin này, quá trình xây dựng có thể được trực quan hóa bằng đồ thị. Do đó, các quy trình xây dựng phức tạp có thể được minh bạch hóa cho tất cả các bên liên quan. Cũng có thể tạo một số kế hoạch xây dựng khác nhau cho cùng một cây cầu để so sánh các biến thể. Kết quả là một mô hình cầu 4D tham số đáng tin cậy. Sau khi hoàn thành xây dựng trong Allplan Bridge Modeler, mô hình được chuyển đến Allplan Engineering, nơi các bư ớc tiếp theo như chi tiết hóa, gia cố và tạo kế hoạch được thực hiện.