Cách cài đặt lại tùy chỉnh trên phần mềm CAD enjiCAD 2023

26/12/2022

Lượt xem 102

Một trong những tính năng mới trong enjiCAD 2023 là đặt lại cài đặt enjiCAD về mặc định chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Cách thực hiện:

Nhấp vào Windows Start Menu > enjiCAD 2023 > Reset Settings to Defaul, hiển thị như bên dưới

 

Trước khi bạn đặt lại:

-Vui lòng đóng phần mềm trước khi đặt lại, nếu không bạn sẽ nhận được lời nhắc sau:

 

Khi thực hiện cài đặt lại :

Có hai tùy chọn khi đặt lại cài đặt enjiCAD về mặc định, bạn có thể chọn Sao lưu và đặt lại cài đặt hoặc Đặt lại cài đặt.

 

- Sao lưu và đặt lại cài đặt sẽ: xóa thông tin chương trình enjiCAD và sao lưu thư mục  Local folder và Roaming folder trong đường dẫn C:UsersusernameAppData, sau đó xóa thư mục  Local folder và Roaming folder. Khởi động lại enjiCAD sau khi đặt lại sẽ tạo thư mục Cục bộ và thư mục Chuyển vùng mới.

- Đặt lại cài đặt: sẽ xóa thông tin chương trình enjiCAD  và Local folder và Roaming folder. Khởi động lại enjiCAD sau khi đặt lại và các thư mục Local folder và Roaming folder mới sẽ được tạo lại.

 

Chúc các bạn thành công!