Cải tiến tính năng trong phần mềm ADAPT-Builder v20.0.1 mới phát hành

28/07/2021

Lượt xem 24

Bản phát hành mới nhất của ADAPT-Builder (Phiên bản 20.0.1) bao gồm các cải tiến đối với đầu vào mô hình, chỉnh màu và hiển thị kết quả.

Tô màu các nhịp gân theo hình dạng

Người dùng hiện có tùy chọn Tô màu các Dải gân theo Hình dạng Dải được chỉ định của họ. Cải tiến này cải thiện đáng kể hiệu quả của người dùng khi xem xét hồ sơ gân để đảm bảo mô hình hóa gân phù hợp.

 

 

Creation Mode

Khi mô hình hóa một thành phần, chương trình đi vào Creation Mode, nơi người dùng có thể sửa đổi các thuộc tính của thành phần trong quá trình tạo mô hình. Creation Mode  thay thế việc sử dụng cửa sổ hộp thoại Item Properties dialog để sửa đổi các thuộc tính trong khi mô hình hóa, tăng thêm hiệu quả cho quá trình mô hình hóa.

 

Live và Dead Ends cho Effective Force Tendons

Người dùng có thể sét Stressing Ends cho Effective Force Tendons. người dùng có tùy chọn sét the Effective Force Tendon neo như Live:Live; Fixed:Live, hoặc Live: đã sửa đổi để trình bày trực quan hoạc xuất mô hình ra  file DWG/DXF. Trước đây lựa chọn này chỉ được giới hạn cho Calculated Tendons.

 

Tăng cường hiển thị cốt thép chống chọc thủng Punching Shear.

Đầu ra bao gồm hiển thị tăng cường cốt thép chống chọc thủng để kiểm tra kích thước của Stud/Stirrup. Ngoài ra, khi chọn cốt thép chống cắt đột lỗ trong Properties Grid, chương trình sẽ hiển thị Bar Number/Size cũng như đường kính Stud/Stirrup.

 

Cải thiện chức năng Auto Save

Một tùy chọn đã được thêm vào tính năng AutoSave để chỉ định số lượng tệp sao lưu được lưu tại một thời điểm cho mô hình. Khi đạt đến giới hạn, chương trình sẽ ghi đè tệp Tự động lưu trước đó bằng tệp sao lưu mới theo trình tự. Điều này cải thiện quản lý không gian ổ cứng được sử dụng bởi chương trình.

 

Để tải xuống phần mềm ADAPT-Builder Version 20 mới nhất, vui lòng truy cập liên kết sau: Download here