CIC hoàn tất bàn giao Thiết bị cắt cánh hiện trường H-70 của hãng Genor (Na Uy) cho Tổng Công ty Tư vấn Thiết kết Giao thông Vận tải (TEDI)

28/06/2011

Lượt xem 17

Ngày 28/04/2011, Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) đã ký hợp đồng cung cấp

Ngày 28/04/2011, Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) đã ký hợp đồng cung cấp 01 Thiết bị cắt cánh H-70 của hãng Genor (Na Uy) và 01 cần Benkelman B100 của hãng Matest (Italia).

Ngày 27/05/2011 vừa qua, CIC đã hoàn tất việc bàn giao thiết bị đợt 1 - bàn giao Thiết bị cắt cánh H-70 cho Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải. Buổi bàn giao và hướn dẫn sử dụng thiết bị diễn ra tốt đẹp. Các nhân viên kỹ thuật của TEDI rất hài lòng về thiết bị và sự hỗ trợ kỹ thuật chu đáo và chuyên nghiệp của CIC.
CIC đảm bảo sẽ bàn giao thiết bị đợt 2 - Cần Benkelman B100 đúng thời hạn được quy định trong hợp đồng