CIC tổ chức hội thảo "Lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng" tại sở xây dựng tỉnh Đồng Nai

13/06/2023

Lượt xem 73

Ngày 6/6 vừa qua, Công ty CIC đã tổ chức hội thảo "Lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng" tại sở xây dựng tỉnh Đồng Nai nhằm thực hiện theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

 

Buổi hội thảo được tổ chức với các mục tiêu rõ ràng như sau:

- Nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xây dựng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023 số 49/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh và Kế hoạch chuyển đổi số ngành xây dựng số 32/KH-SXD ngày 19/4/2023 của Sở Xây dựng.

- Tập huấn cho các cơ quan quản lý nhà nước về việc sử dụng mô hình BIM như là công cụ để hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước (thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp phép xây dựng; quản lý xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu...).

- Trao đổi kinh nghiệm, cải thiện hiệu quả công việc và nâng cao kiến thức chuyên môn về BIM, chuẩn bị sẵn sàng những kiến thức về pháp lý và chuyên môn cần thiết cho đội ngũ công chức, viên chức trong lĩnh vực xây dựng để chuẩn bị cho việc áp dụng BIM theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023.

 

 

Tại hội thảo, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ và tư vấn CIC đã chia sẻ, giới thiệu các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách áp dụng BIM mới nhất năm 2023, việc áp dụng BIM cho giai đoạn chuẩn bị dự án, giai đoạn thiết kế, cho giai đoạn thi công, cho giai đoạn hoàn công. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã dành thời gian trao đổi, thảo luận nhiều nội dung xoay quanh các quy định, chính sách áp dụng mô hình BIM cho các dự án và giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của các đại biểu liên quan đến cách thức áp dụng BIM.

 

Hội thảo đã thu hút được đông đảo đại biểu đến từ các sở, ban, ngành quản lý các cấp và cả đại diện các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. 

CIC hy vọng hội thảo sẽ cung cấp các thông tin cần thiết nhất từ thúc đẩy quá trình áp dụng BIM trên toàn tỉnh Đồng Nai.