CIC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021

17/05/2021

Lượt xem 153

Ngày 14/05/2021 vừa qua, Công ty CP Công nghệ & Tư vấn CIC đã tổ chức thành công Chương trình “Đại hội đồng cổ đông 2021”. Dù sự bùng phát của đại dịch COVID-19 gây nhiều ảnh hưởng, nhưng chương trình đã thành công tốt đẹp và nhận được sự đồng thuận cao từ Hội đồng cổ đông của Công ty về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Vào 08h00 sáng ngày 14/05 vừa qua, Ban tổ chức đã tiến hành đón tiếp đại biểu, thành viên Hội đồng cổ đông tới tham dự chương trình. Ông Ninh Văn Bình chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu và lập danh sách cổ đông dự Đại hội. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời tuân thủ quy định của nhà nước về tránh tập trung đông người, nên tại Đại hội năm nay số lượng cổ đông tham dự trực tiếp được rút gọn tới mức tối thiểu nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, số lượng phiếu biểu quyết vẫn đạt 624.553/675.000 cổ phần, đạt 92.53%, thông qua ủy quyền biểu quyết.


Ông Ninh Văn Bình, Trưởng ban kiểm soát, đọc bản kiểm tra tư cách đại biểu

 

Tại Đại hội, BTC đã công bố:

Đoàn chủ tịch bao gồm: Ông Đặng Đức Hà - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hoàng Hà - Tổng giám đốc và bà Hoàng Thị Hương Loan - Kế toán trưởng

Ban Thư ký là bà Nguyễn Thị Hằng

Ban Kiểm phiếu  bà Nguyễn Thanh Tú

 

Tiếp sau phần giới thiệu Nội dung chương trình Đại hội , Đoàn chủ tịch tiến hành điều hành Đại hội. Đầu tiên, ông Đặng Đức Hà, Chủ tịch HĐQT,  đã có phần phát biểu khai mạc Đại hội.

 

Tiếp nối, bà Hoàng Thị Hương Loan, Kế toán trưởng, đã trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

 

Kết thúc Báo cáo tài chính, ông Nguyễn Hoàng Hà đã thay mặt HĐQT và BGĐ trình bày Báo cáo của HĐQT và báo cáo của BGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Theo đó, trong năm 2020 Công ty đã xuất sắc vượt kế hoạch đề ra, dù vậy vẫn còn một số vấn đề còn hạn chế cần rút kinh nghiệm và khắc phục. Trong năm 2021, tình hình kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi đại dịch COVID-19 nên hiệu quả sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên, HĐQT và BGĐ đã có những kế hoạch hạn chế ảnh hưởng và phát triển các phương hướng kinh doanh mới đầy hứa hẹn.

 


Ông Nguyễn Hoàng Hà trình bày báo cáo của BGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

 

Sau đó, ông Ninh Văn Bình, Trưởng ban kiểm soát, đã có phần Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng GĐ năm 2020.

 

Kết thúc các phần báo cáo, Hội đồng tiến hành thảo luận về các báo cáo của HĐQT, BGĐ, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát cùng các tờ trình. Ngay sau đó, Hội đồng tiến hành biểu quyết các báo cáo của năm 2020 và các tờ trình, thay vì bỏ phiếu như hàng năm.

 


Các Cổ đông tiến hành biểu quyết

 

Theo kết quả biểu quyết, các báo cáo và tờ trình đều đã đạt được đồng thuận cao, cụ thể số cổ phần chấp thuận đều đạt trên 99%. 

Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết và biên bản đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% (có Nghị quyết kèm theo) .

Cuối cùng, ông Đặng Đức Hà đã phát biểu kết thúc Đại hội, Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao từ tập thể Hội đồng cổ đông, hứa hẹn một năm 2021 phát triển của CIC!