CIC và DNV GL tổ chức Hội thảo phần mềm: “QUẢN LÝ RỦI RO & QHSE”

02/03/2016

Lượt xem 13

Synergi Life là một giải pháp hoàn thiện dành cho việc quản lý rủi ro và QHSE, quản lý tất cả những bất thường, các sự cố, rủi ro, các phân tích, đánh giá, kiểm toán rủi ro và cả những đề xuất cải tiến.

Kính gửi Qúy khách hàng,

Vào thứ 2 ngày 14 tháng 3 năm 2016 Tại Khách sạn EdenStar Saigon

Địa chỉ: 38 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty DNV GL và Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) sẽ tổ chức Hội thảo phần mềm: “QUẢN LÝ RỦI RO & QHSE”

Buổi hội thảo này sẽ tập trung vào việc làm thế nào để công ty của bạn có thể áp dụng thực tiễn và các giải pháp phần mềm để giúp quản lý tốt hơn các rủi ro, chất lượng và quy trình an toàn của bạn một cách nhất quán và có kế hoạch.

Synergi Life là một giải pháp hoàn thiện dành cho việc quản lý rủi ro và QHSE, quản lý tất cả những bất thường, các sự cố, rủi ro, các phân tích, đánh giá, kiểm toán rủi ro và cả những đề xuất cải tiến.

CIC xin trân trọng thông báo đến các Doanh nghiệp quan tâm tham dự.