Công cụ chuyển đổi mô hình giữa PLAXIS 2D, SLOPE/W và PLAXIS LE

17/07/2023

Lượt xem 145

Công cụ chuyển đổi PLAXIS 2D giúp người dùng nhanh chóng mở cùng một mô hình giống như GeoStudio SLOPE/W hoặc PLAXIS LE để thực hiện phân tích phương pháp cân bằng giới hạn (LEM).

Giới thiệu chung

Công cụ PLAXIS 2D - Limit Equilibrium converter giúp người dùng nhanh chóng mở cùng một mô hình với cùng hình học, cấu hình xây dựng theo từng giai đoạn, điều kiện tải và gán vật liệu giống như trong GeoStudio SLOPE/W hoặc PLAXIS LE để thực hiện phân tích phương pháp cân bằng giới hạn (LEM).

Chuyển đổi dễ dàng từ PLAXIS 2D sang GeoStudio SLOPE/W

 

Áp dụng trên các phiên bản

  • PLAXIS 2D 2023.1, GeoStudio 2023.1 và PLAXIS LE CONNECT Edition V21.
  • PLAXIS 2D CONNECT Edition V22.01, PLAXIS LE CONNECT Edition V21 và GeoStudio SLOPE/W 2022.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1- Tải công cụ chuyển đổi Download 

Bước 2- Giải nén và sao chép tập tin lem_converter.pyw và toàn bộ thư mục plaxis_fele vào thư mục cài đặt C:Program FilesBentleyGeotechnicalPLAXIS 2D CONNECT Edition V22pytoolsinput

Bước 3- Khởi động phần mềm PLAXIS 2D 2023.1 Input

Bước 4- Bật tính năng Geotechnical SELECT Entitlements (GSE)

 

Chuyển đổi mô hình PLAXIS 2D sang GeoStudio SLOPE/W hoặc PLAXIS LE

         Bước 1- Chọn mục PLAXIS to LEM.

         Bước 2- Mở một tập tin PLAXIS mà bạn muốn chuyển sang mô hình cân bằng giới hạn.

         Bước 3- Chuyển đến Staged Construction và chọn phase

         Bước 4- PLAXIS 2D sẽ hiện thông báo nhắc cấu hình port: Chọn OK để kích hoạt và công cụ sẽ tự thiết lập port và mật khẩu.

         Bước 5- Lựa chọn sẽ dùng GeoStudio (SLOPE/W) hoặc  PLAXIS LE

         Bước 6- Lựa chọn các thông số chuyển đổi cần thiết

         Bước 7- Chọn nút Convert để chuyển đổi

         Bước 8- Sau vài giây, PLAXIS LE hoặc GeoStudio sẽ mở mô hình đã chuyển đổi

 

Chuyển đổi mô hình GeoStudio SLOPE/W sang PLAXIS 2D

            Bước 1- Chọn mục GeoStudio Reader.

            Bước 2- Chọn tập tin nguồn  GeoStudio file (*.gsz)

            Bước 3- Chọn hình học phù hợp

            Bước 4- Chọn nút Convert để chuyển đổi

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây

Xem video hướng dẫn tại đây: