Hoàn tất bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng Thiết bị Radar xuyên đất GPR Georadar cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình ngầm Đô thị

07/12/2012

Lượt xem 23

Ngày 17/11/2012, Công ty Cổ phần Tin học & Tư vấn Xây dựng (CIC) đã bắt đầu tiến hành bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng Thiết bị radar xuyên đất (GPR/Georadar) RIS MF Hi-Mod #2 của Hãng IDS (Italia) cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình ngầm Đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết bao gồm:

1. Bàn giao đầy đủ các bộ phận của thiết bị.

2. Hướng dẫn lý thuyết GPR và thao tác lắp đặt thiết bị.

3. Khảo sát thực tế ngoài hiện trường để thu thập dữ liệu công trình ngầm bằng phần mềm K2 Fastware, đồng thời truyền thụ kinh nghiệm giải đoán dữ liệu GPR ngay tại hiện trường.

4. Hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm GRED 3D CAD để xử lý dữ liệu trong phòng và bản đồ hoá công trình ngầm.

Chương trình kết thúc vào ngày 22/11/2012, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình ngầm Đô thị đánh giá cao tiến độ giao hàng, sự nhiệt tình, năng lực của chuyển giao và chất lượng đào tạo - hướng dẫn sử dụng của Công ty CIC. Ngoài ra, 6 kỹ thuật viên của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình ngầm Đô thị đã được cấp Chứng chỉ tham gia khoá đào tạo của Hãng IDS (Italia).

Một số hình ảnh tiêu biểu: