Khả năng tương tác trong ngành AEC

30/08/2021

Lượt xem 17

Một trong những thách thức lớn nhất trong ngành xây dựng đến từ các đội khác nhau làm việc trong cùng một dự án. Các quy trình làm việc riêng biệt này có thể dẫn đến thông tin sai lệch, các vấn đề phối hợp và nhiều rủi ro khác nhau do thiếu cộng tác.

BIM là giải pháp cho các dự án trong quá trình thi công xây dựng. Vấn đề là nhiều công ty AEC đang lo lắng về việc thiếu khả năng tương tác và coi đó như một rào cản về BIM.

Khả năng tương tác có thể được coi là một thách thức, nhưng nó có thể nâng cao quy trình làm việc nếu bạn có các công cụ phù hợp. Chúng ta hãy đi sâu vào khả năng tương tác, cách thức hoạt động, những trao đổi khác nhau liên quan đến những gì và tại sao nó lại quan trọng đối với việc áp dụng BIM.

 

 

Khả năng tương tác là gì?

Nói một cách dễ hiểu, khả năng tương tác là khi hai hệ thống khác nhau có thể làm việc cùng nhau và trao đổi thông tin. Khi hai thiết bị khác nhau được sản xuất bởi các nhà sản xuất riêng biệt có khả năng hoạt động cùng nhau, đó là khả năng tương tác.

Với phần mềm, người dùng muốn chuyển đổi giữa các sản phẩm khác nhau mà không cần phải nhập lại dữ liệu của họ mỗi lần sử dụng. Dữ liệu của họ phải giữ nguyên và có thể chuyển giữa các hệ thống khác nhau. Điều này rất quan trọng khi nói đến BIM.

Trong BIM, khả năng tương tác là khi các nhóm và tổ chức khác nhau có thể chia sẻ cùng một dữ liệu trên một dự án. Tất cả thông tin về dự án sẽ được lưu trữ ở một nơi và nó có thể được truy cập bởi nhiều lĩnh vực khác nhau bằng cách sử dụng một loạt các công cụ.

Khái niệm về khả năng tương tác là điều cần thiết để BIM hoạt động và mang lại lợi thế cho các ngành công nghiệp AEC.

 

Nó có ý nghĩa gì đối với BIM và AEC?

Architecture, engineering, và construction (AEC) đều cần có quyền truy cập vào các hệ thống có thể tương tác để BIM hoạt động. Đây là những người chơi chính tạo ra mô hình cùng với nhiều bên liên quan khác trong quá trình này - những người phải phụ thuộc vào thông tin này (Quản lý dự án, Khách hàng, v.v.). Vì vậy, mỗi tổ chức sẽ cần có khả năng truy cập thông tin giống nhau và sử dụng thông tin đó với các công cụ liên quan của họ.

 

Dưới đây là một số điểm quan trọng đối với khả năng tương tác trong BIM và AEC.

Giai đoạn lập kế hoạch / xây dựng

Các nhà lập kế hoạch trong các ngành công nghiệp AEC sử dụng một định dạng độc quyền để tạo mô hình. Cách tiếp cận độc quyền này cho phép những người có quyền truy cập vào cùng một phần mềm làm việc cùng nhau và truy cập cùng một thông tin.

Có nhiều bên liên quan trong các lĩnh vực rất khác nhau sẽ cần truy cập vào dữ liệu này. Việc khai thác dữ liệu này có thể đạt được chỉ thông qua một tùy chọn phần mềm duy nhất (native BIM) hoặc thông qua việc sử dụng các quy trình tiêu chuẩn và định dạng tệp chung (Open BIM).

Native BIM thực sự khó triển khai vì nó yêu cầu cùng một phần mềm cho mọi bên liên quan mặc dù họ có thể có nhu cầu khác nhau. Họ có nhiều yêu cầu khác nhau đối với phần mềm, vì vậy một nền tảng duy nhất sẽ không hoạt động cho tất cả mọi người. Mặt khác, Open BIM cho phép trao đổi thông tin trên nhiều hệ thống phần mềm, do đó cung cấp khả năng tương tác. 

 

Vận hành / Cải tạo

Khả năng tương tác không chỉ cần thiết khi xây dựng dự án mà còn cần thiết trong giai đoạn vận hành đưa vào sử dụng. Ví dụ, nếu một dự án cần bất kỳ cải tạo hoặc tu sửa nào, thì tất cả các cá nhân AEC có liên quan sẽ cần truy cập cùng một thông tin và làm việc với nó.

Vấn đề là các định dạng tệp độc quyền có thể không truy cập được hoặc sẽ không mở sau một vài năm. Việc thiếu quyền truy cập có thể do những thay đổi trong phần mềm và cấu hình theo thời gian.

Nếu bạn sử dụng các tệp gốc để lưu trữ, bạn sẽ tạo ra chỗ cho sự không chắc chắn. Bạn thực sự không biết các tiêu chuẩn phần mềm có thể trông như thế nào sau 5 năm nữa và liệu thông tin xây dựng có phù hợp với các hệ thống mới hay không.

Sử dụng các tệp mở như IFC, đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng các mô hình và dữ liệu của mình trong toàn bộ vòng đời của một dự án. Khả năng tương tác đóng một vai trò quan trọng trong việc sử dụng phần mềm trong tương lai mà chúng ta chưa chắc chắn.

 

Lời kết

BIM thúc đẩy sự hợp tác và một nguồn dữ liệu dự án duy nhất. Cách tiếp cận này đang định hình lại hoàn toàn các ngành công nghiệp AEC bằng cách đưa ra một phương thức làm việc sáng tạo hơn. Các ưu điểm của BIM là đáng kể, với cách tiếp cận này sẽ cung cấp hiệu quả cao nhất cho dự án. Để BIM hoạt động thành công, khả năng tương tác giữa các hệ thống phần mềm là rất quan trọng.

Khả năng tương tác cho phép lập kế hoạch tốt hơn, xây dựng tốt hơn và cải thiện quản lý sau khi xây dựng hoàn thành. Nó cải thiện sự hợp tác, giao tiếp và giúp đạt được kết quả cuối cùng tốt hơn.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang hướng tới BIM như tương lai của AEC, thì bạn cần khả năng tương tác giữa các hệ thống.

 

Để nhận tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.