NHỮNG CẬP NHẬT MỚI TRONG PHẦN MỀM ETABS V20.2.0

07/07/2022

Lượt xem 293

Ngày 1/7/2022, Hãng CSI chính thức phát hành phiên bản cập nhật ETABS v20.2.0 cho phần mềm bản quyền ETABS v20.

1. Về Mô hình kết cấu:

- Tùy chọn "Bố trí cốt thép được chỉ định" cho khớp dẻo của tường cho phép chỉ định cốt thép cho Pier hoặc Spandrel.

 

- Thông số của phần tử liên kết “exponential and bilinear viscous-damper link” được nâng cao với tùy chọn “Fixed Length Damper”. Khi tùy chọn này bật, cho phép mô hình một thiết bị giảm chấn có chiều dài cố định cùng với các extender có chiều dài thay đổi. Khi phân tích, các extender ứng xử như một lò xo tuyến tính mắc nối tiếp với bộ giảm chấn.


- Một thư viện vật liệu đã được thêm vào cho Canada gồm: vật liệu thép theo Tiêu chuẩn CSA G40.20-13 / G40.21-13, vật liệu bê tông theo Tiêu chuẩn CSA A23.3 và vật liệu thép cây theo Tiêu chuẩn CSA G30.18: 21.

 

2. Về Phân tích:

- Một cải tiến đã được thực hiện để tăng tốc độ tạo mô hình phân tích cho các trường hợp tải trọng phi tuyến theo giai đoạn thi công và nhiều đối tượng sàn sử dụng các ràng buộc biên.


 

3. Về Thiết kế:

- Tiêu chuẩn bê tông “CSA A23.3-19” đã được thêm vào cho thiết kế sàn bê tông cốt thép và sàn dự ứng lực.


 

- Thiết kế sàn bê tông cốt thép và sàn dự ứng lực đã được cập nhật theo Tiêu chuẩn NZS 3101-06 để phù hợp với các Sửa đổi 1 đến 3.


 

- Tùy chọn mới cho thiết kế sàn bê tông theo Tiêu chuẩn "ACI 318-19" để thiết lập hệ số giảm độ bền cắt theo chiều cao, Lambda_s, đến 1,0 đối với móng theo ACI 318-19 13.2.6.2.


 

4. Về Tải trọng:

- Một cải tiến đã được thực hiện để tải nhiệt độ trên các đối tượng sàn chồng lên nhau sẽ được áp dụng cộng thêm. Trước đây, tải nhiệt độ được gán cho tấm sẽ không ảnh hưởng đến các đối tượng của tấm thả chồng lên nhau.​​​​​​

 

5. Về Kết quả và Hiển thị:

- Các phản lực tường sẽ được hiển thị và có một bảng dữ liệu mới.

 

6. Về Lập trình API

Giao diện lập trình ứng dụng (API) đã được cải tiến với việc bổ sung các chức năng để lấy và thiết lập:
-    Các thông số cho chức năng phổ phản ứng theo Tiêu chuẩn NTC 2018 của Ý.
-    Tùy chọn thiết kế và ghi đè thiết kế cho khung thép theo Tiêu chuẩn CSA-S16-19.
-    Các thông số cho trường hợp tải trọng Eigen và Ritz.

 

Chi tiết thông tin các cập nhật và sửa lỗi vui lòng tham khảo tại: Release Notes

Tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm Etabs tại đây: ETABS - Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu nhà cao tầng