NHỮNG CẬP NHẬT MỚI TRONG PHẦN MỀM SAFE V20.3.0

01/08/2022

Lượt xem 509

Hãng CSI chính thức phát hành phiên bản cập nhật SAFE v20.3.0 cho phần mềm bản quyền SAFE v20.

Về Thiết kế của SAFE V20.3.0

Bổ sung Tiêu chuẩn Bê tông CSA A23.3-19 của Canada cho thiết kế bê tông cốt thép và sàn dự ứng lực.

 

 

Cập nhật các sửa đổi từ 1 đến 3 của Tiêu chuẩn NZS 3101-06 cho thiết kế bê tông cốt thép và sàn dự ứng lực.

 

 

 

Tùy chọn mới cho thiết kế sàn bê tông theo Tiêu chuẩn "ACI 318-19" được bổ sung. Tùy chọn này giúp thiết lập hệ số giảm cường độ chịu cắt theo độ sâu, Lambda_s, thành 1,0 cho móng bè theo ACI 318-19 13.2.6.2.

 

 

Kết quả thiết kế khung bê tông được báo cáo và hiển thị thêm giá trị thép dọc tính toán chịu xoắn và cắt ngoài giá trị thép chịu uốn tính toán đã được báo cáo trước đây.

 

 

Về Mô hình kết cấu của SAFE V20.3.0

Thư viện vật liệu được thêm vào cho Canada, bao gồm: vật liệu thép theo Tiêu chuẩn CSA G40.20-13/G40.21-13, vật liệu bê tông theo Tiêu chuẩn CSA A23.3 và thanh cốt thép theo Tiêu chuẩn CSA G30.18:21.

 

 

Về Kết quả và Hiển thị của SAFE V20.3.0

Các phản lực chân tường được hiển thị trong phần đồ họa và mẫu báo cáo mới.

 

 

Khả năng hiển thị các điểm kiểm soát cáp được tăng cường giúp hiển thị tất cả các điểm kiểm soát trong mỗi nhịp và giúp hiển thị khoảng cách dọc của các điểm kiểm soát cáp từ đáy của sàn (hoặc mũ cột, nếu có).

 

 

Giá trị áp lực đất được bổ sung vào bảng giá trị hiển thị theo từng điểm của tấm sàn.

 

 

Về Giao diện lập trình ứng dụng API của SAFE V20.3.0

Các cải tiến sau đã được thực hiện đối với Giao diện lập trình ứng dụng (API):

• Các client có thể đính kèm vào bất kỳ phiên bản nào đang chạy của SAFE được cung cấp ID quy trình của nó.

• Lệnh mới "Đặt làm phiên bản hoạt động cho API" đã được thêm vào menu Công cụ.

• Một giao diện mới cPluginContract đã được thêm vào để đơn giản hóa việc phát triển plugin.

• Tốc độ đã được cải thiện cho các client .NET bên ngoài gọi API bằng cách xâu chuỗi các thuộc tính và phương thức trong các vòng lồng nhau sâu.

 

 

Chi tiết thông tin các cập nhật và sửa lỗi của phiên bản SAFE v20.3.0 vui lòng tham khảo tại: Release Notes